Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanych przez ZGZM, na jej podstawie aktów prawa miejscowego.

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/photos/a.168938853167463/2758310130896976/?type=3