Grupa nieformalna związana z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką przestąpiła do projektu „Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz praktycznych możliwościach łagodzenia tych zmian poprzez wykorzystanie zielono-niebieskiej infrastruktury (ogrody kieszonkowe, deszczowe, nasadzenia zieleni, łąki kwietne, zielone ściany itd.) na terenach publicznych, osiedlowych, wspólnotowych, miejscach integracji mieszkańców, na terenach szkolnych oraz przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach poinformują i zaangażują mieszkańców do realizacji działań dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury w najbliższej przestrzeni, a także poznanie dobrych praktyk i włączenie się w działania „Sieci wsparcia dla klimatu”.

W ramach projektu przygotowana zostanie zielono-niebieska infrastruktura przy ul. Głogowskiej, w sąsiedztwie ośrodka kultury. Będzie to zielona ściana (na betonowym ogrodzeniu), która pełnić będzie równocześnie funkcję dekoracyjną i proekologiczną. Nasadzenia i system nawadniania ściany zostanie zaprojektowany – z udziałem naszych mieszkańców – przez profesjonalistę, projektanta zieleni. 24 czerwca w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie – szkolenie, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia czy zmiany w naszym najbliższym otoczeniu związane z ocieplaniem się klimatu oraz pokazanie sposobów za pomocą których możemy przyczynić się do adaptacji do nowych warunków środowiskowych. Było to spotkanie dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych ochroną klimatu poprzez działania na prywatnych posesjach czy we własnych ogrodach, np. przez zastąpienie trawnika kwietną łąką, która pozwala oszczędzać czas, energię i pieniądze. Aby cieszyć się jej urokiem przez cały sezon wegetacyjny wcale nie trzeba jej regularnie kosić, nawozić i podlewać!

O działaniach projektu będziemy Państwa informować na naszych stronach internetowych i plakatach. Zapraszamy do kontaktu poprzez pocztę e-mail: pok.przemkow@wp.pl lub telefonicznie: 76 83 19 493.