Zmiana częstotliwości odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym

Od 1 grudnia 2020 roku, na mocy uchwały NR XV/70/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 5 listopada 2020 roku, zmieni się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie jesienno-zimowym.

Z zabudowy wielorodzinnej bioodpady będą odbierane raz na 2 tygodnie, natomiast z zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 tygodnie.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz w miesiącach od listopada do marca mieszkańcy ZGZM wytwarzają o ok 60% mniej odpadów biodegradowalnych w porównaniu do okresu kwiecień-październik. Frakcja BIO odbierana jest zazwyczaj odrębnym transportem. Oznacza to, że w okresie jesienno-zimowym śmieciarki robią kursy nie będąc wypełnione nawet w połowie. Jest to nieekonomiczne i nieekologiczne. Zmiana podyktowana jest więc zoptymalizowaniem kosztów utrzymania systemu.

Bioodpady w workach nie będą odbierane

Przypominamy, iż bioodpady, zgodnie z obowiązującym regulaminem, gromadzimy wyłącznie w pojemnikach. Ilość koszy na bio nie jest limitowana, więc możemy wyposażyć nieruchomość w taką ilość pojemników, jaką potrzebujemy. Odpady w workach nie będą odbierane. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów biodegradowalnych informujemy, iż cały rok otwarty jest Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Działkowej 18 w Polkowicach, gdzie można bezpłatnie oddać nadprogramowe odpady zielone (liście, skoszona trawa, zwiędłe kwiaty czy rozdrobnione gałęzie z przyciętych krzewów).

Czy posiadasz odpowiedni pojemnik do gromadzenia odpadów?

Warto sprawdzić, czy nasz pojemnik na odpady spełnia wszystkie wymagania, aby jego użytkowanie go było komfortowe i bezpieczne zarówno dla nas samych jak i dla pracowników odbierających odpady.

Idealny pojemnik:

  • Posiada kółka

  • Wyposażony jest w szczelną klapę

  • Posiada uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie

  • Konstrukcja umożliwia opróżnianie mechaniczne

  • W widocznym miejscu posiada oznaczenie adresu i rodzaju odpadu (mieszane/bio)

  • Jest kompletny i sprawny

  • Spełnia normę PN-EN 840 która gwarantuje, iż pojemnik 120 l wytrzyma obciążenie 50kg, a 240 l – 100 kg.

W przypadku stwierdzenia, że opróżnienie pojemnika grozi bezpieczeństwu pracowników odbierających odpady lub uszkodzeniem pojemnika (np. pojemnik jest przeciążony gruzem, wypełniony gorącym popiołem, czy odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem) pracownicy mogą odmówić jego odbioru.