Informacja o zmianie terminów odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów jest adresowana do mieszkańców nieruchomości, którzy zgodnie z dostarczonym harmonogramem, mieli zaplanowany odbiór na dzień 5 kwietnia.

Zmiana terminu wywozu odpadówzmiana terminu wywozu bioodpadów