Szanowni Państwo informujemy, że każdej osobie fizycznej, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granice po 24 lutego 2022 r. uciekając przed działaniami wojennymi może być przyznane na jej wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni w wysokości 40 zł. dziennie. Świadczenie wypłacane jest za okres w jakim gościliśmy uchodźców, a nie za okres na jaki zaplanowaliśmy udzielić pomocy.

Aby uzyskać świadczenie należy wypełnić i złożyć zamieszczony poniżej wniosek w Urzędzie Miejskim w Przemkowie.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie. Sugerujemy składanie wniosków nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od przyjęcia uchodźców, nie później jednak niż przed ich wyjazdem ze względu na możliwą kontrolę.

Urząd może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę lub wniosek dotyczy osób które nie mają statusu uchodźcy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

Wzór pliku do pobrania

Świadczenie_uchodżcy