Wręczenie promes na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wręczenie promes na wsparcie realizacji zadań publicznych

31 lipca br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak przekazał przedstawicielom stowarzyszeń działających na terenie Gminy Przemków promesy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 rok.

W konkursie aplikowało 6 stowarzyszeń, które podjęły się realizacji różnorakich działań. Wnioski złożyły: Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przemkowie, Stowarzyszenie Romów w Przemkowie, Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Przemków, Koło Stowarzyszenia Łemków, Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz „Leśna Płaszczyzna” w Szklarkach.

Na realizację zadań Gmina przeznaczyła 25 000 zł.

 

 

Skip to content