1. Przebudowa drogi obejmująca część ulicy Kamiennej i Kościuszki w miejscowości Przemków

Całkowita wartość inwestycji: 1 996 695,25 zł

Wysokość dofinansowania: 954 453,52 zł

Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie. Zadanie obejmujące odcinek drogi o długości ponad 500 m, zostanie ukończone do końca października 2023 r.

2. Remont dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący część ul Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową i ul. Krótką

Całkowita wartość inwestycji: 331 581,64 zł

Wysokość dofinansowania: 146 307,70 zł

W ramach zadania wyremontowane zostały odcinki dróg o łącznej długości ponad 230 m i 140 m ciągów pieszych. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz z Głogowa.

3. Remont drogi gminnej w miejscowości Przemków obejmujący część ulicy Kościuszki ul. Andersa

Całkowita wartość inwestycji: 1 006 927,65 zł

Wysokość dofinansowania: 644 398,30 zł

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz z Głogowa.

W ramach zadania wyremontowane zostały odcinki dróg prowadzące od centrum miasta w kierunku remizy OSP i Szkoły Podstawowej nr 1 o łącznej długości blisko 720 m i ponad 360 m ciągów pieszych.

 

4. Remont drogi gminnej w miejscowości Przemków obejmujący część ulicy Głogowskiej, Plac Wolności i Wiśniowej

Całkowita wartość inwestycji: 494 385,92 zł

Wysokość dofinansowania: 346 070,14 zł

Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE wykonała przedmiotowe zadanie za kwotę 488 185,92 zł.

Remont nawierzchni obejmował odcinek ponad 570 m. W ramach inwestycji odbudowana została nawierzchnia asfaltowa, wykonano regulację istniejących studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji burzowej. Na odcinku drogi przy ul. Wiśniowej i Glogowskiej wymienione zostały zniszczone płyty chodnikowe na kostkę betonową.