Władze gminy


Burmistrz Przemkowa

Jerzy Szczupak

tel. 76 8319 210

Burmistrz Przemkowa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00.
W każdy dzień w godzinach pracy Urzędu przyjmują interesantów Kierownicy poszczególnych Referatów.

Rada Miejska w Przemkowie

Skład Rady Miejskiej w Przemkowie:

 1. Janusz Matuszak – Przewodniczący Rady
 2. Irena Orłowska – Z-ca Przewodniczącego
 3. Jacek Glapiński
 4. Jacek Janikowski
 5. Zdzisław Janisio
 6. Agata Jęć
 7. Mariusz Kaczmarczyk
 8. Iwona Kosińska
 9. Szymon Lewandowski
 10. Edward Lichtański
 11. Anna Łukawa
 12. Janusz Pyrzyk
 13. Marisz Rokosz
 14. Joanna Więckowska
 15. Olgierd Zielonka