Przebudowa dróg ulicy Rentowej i Klonowej w Przemkowie

Całkowita wartość zadania: 841 529,08 zł

Wysokość dofinansowania: 405 214,92 zł

W ramach realizacji inwestycji wyremontowano nawierzchnię kolejnych dróg na Osiedlu Huta. Prace objęły remont ul. Klonowej na odcinku 225 m i ul. Rentowej na odcinku 156 m. Nowe drogi wykonano z kostki betonowej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Klonowej, przebudowano również kanalizację deszczową jako odwodnienie dróg, dla poprawy bezpieczeństwa wykonano progi zwalniające.

Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma PHU WITEK z Głogowa wykona przedmiotowe zadanie do 30 listopada 2019 r. za kwotę 810 429,85 zł.