Imprezy i uroczystości


Majówka z ptakami we Wrzosowej Krainie – maj

Majówka z Ptakami we Wrzosowej Krainie na trwałe się wpisała już w kalendarz majowych imprez. Uczestnicy biorący udział w plenerze mogą zobaczyć, odkryć i sfotografować najpiękniejsze i najciekawsze zarazem miejsca Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000.

Dolnośląskie Święto Wina i Miodu – wrzesień

Święto Wesołego Karpia – październik

Święto Wesołego Karpia odbywa się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka”. Organizatorami są: Koło Przewodników PTTK po Ziemi Przemkowskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Legnica-Przemkowski Park Krajobrazowy. Święto jest okazją do dobrej zabawy i do poznania dogłębnej biologii karpia zarówno w terenie w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie”, jak i delektując się karpiem przyrządzanym na różne sposoby.