Czyste powietrze


W Urzędzie Gminy Przemków działa Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10;00 do 14;00. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. 768320483. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl lub https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Do września 2022 roku w Gminie Przemków:

 • ożono 72 wnioski o dofinansowanie
 • zawarto 53 umowy o dofinansowanie
 • zrealizowano 29 przedsięwzięć- zakończonych
 • kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 345114,7 zł.

Zmiany w programie „Czyste powietrze”

Nowe zasady Programu Czyste Powietrze obowiązują od dnia 3 stycznia 2023r.

Aktualizacja programu zakłada:

 • podniesienie wysokości progów dochodowych,
 • wyższą wartość dofinansowania,
 • możliwość rozszerzenia inwestycji o termomodernizację domu, jeśli wcześniejszy wniosek dotyczył tylko wymiany pieca – warunkiem jest rozliczenie poprzedniego przedsięwzięcia,
 • skorzystanie ze ścieżki bankowej programu nawet na inwestycje już rozpoczęte, ale równocześnie niezakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy kompleksowej termomodernizacji.

Zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług (VAT), który w nowej odsłonie Programu jest kosztem niekwalifikowalnym. Ponadto, Program daje możliwość skorzystania z dofinansowania budynkom/ lokalom mieszkalnym podłączonym do sieci dystrybucji gazu na montaż kotła na biomasę, ale wyłącznie przy zastosowaniu kotła na biomasę drzewną o podwyższonym standardzie.  

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl lub https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Do stycznia 2023 roku w Gminie Przemków:

 • złożono 79 wniosków o dofinansowanie
 • zawarto 59 umów o dofinansowanie
 • zrealizowano 32 przedsięwzięcia– zakończone
 • kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 370364,7.

Do marca 2023 roku w Gminie Przemków:

 • złożono 89 wniosków o dofinansowanie
 • zawarto 59 umów o dofinansowanie
 • zrealizowano 37 przedsięwzięcia– zakończone
 • kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 476794,96.

Do czerwca 2023 roku w Gminie Przemków:

 • złożono 100 wniosków o dofinansowanie
 • zawarto 77 umów o dofinansowanie
 • zrealizowano 46 przedsięwzięcia– zakończone
 • kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 596011,60 zł.

Do września 2023 roku w Gminie Przemków:

 • złożono 105 wniosków o dofinansowanie
 • zawarto 87 umów o dofinansowanie 
 • zrealizowano 50 przedsięwzięcia- zakończone
 • kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 675656,82 zł.