Cyfrowa Gmina

Przyznane dofinansowanie: 248 460,00 zł

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Środki pozyskane w programie gmina  przeznaczyła na cyfryzację urzędu i jednostek podległych m.in. zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Przyznane dofinansowanie: 227 500,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup 91 laptopów dla dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski wraz z załącznikami i zostali zakwalifikowani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie do udziału w projekcie.

 

Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków

Wysokość dofinansowania: 488 966,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 967 928,17 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu powstał jednokondygnacyjny budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 262,55 m2. Świetlica obejmuje salę główną, wyposażoną w sprzęt AGD kuchnię, pomieszczenie porządkowe, toalety.

 

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Przemkowie

Wysokość dofinansowania:225 763,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 354 806,86 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu powstały drogi dojazdowe do trybun oraz komunikacja wewnętrzna na potrzeby działalności klubu sportowego. Dodatkowo wykonano roboty odwodnieniowe.