Jednostki organizacyjne


Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków

Dyrektor jednostki: Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska
Z-ca Dyrektora: Dorota Chmielnicka

telefon: 76 8319 493
biblioteka: 76 8319 019

Szkoła Podstawowa numer 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków

Dyrektor: Iwona Izienicka

tel. 76 8310 420

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Wysokiej

Wysoka 16a, 59-170 Przemków

Dyrektor: Marzena Biała

tel. 76 8320 504

Zespół Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie

ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków, tel. 76 8320 666

ul. Kościuszki 6b, 59-170 Przemków, tel. 76 8319 446

Dyrektor: Monika Dźwigaj

W skład placówki wchodzą:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie

ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków

Dyrektor: Wirgiliusz Babirecki

tel. 76 8319 553

Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

ul. Szkolna 6, 59-170 Przemków

Dyrektor: Dorota Szpak

tel. 76 8310 438

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków

p.o. Dyrektora jednostki: Marek Gliszczyński

tel. 76 8319 462

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków

Kierownik jednostki: Elżbieta Kasprzak

tel. 76 8319 200