Opis gminy Przemków


Gmina Przemków zasługuje na uwagę ze względu na malownicze położenie na płn skraju Borów Dolnośląskich w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego i dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W skład gminy wchodzi dziesięć wsi: Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek, Karpie, Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin i Wysoka; dwa przysiółki – jakubowo-Węgielin i Łąkociny oraz miasto Przemków. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Na turystów odwiedzających naszą gminę czeka wykwalifikowana kadra przewodników oraz wytyczone szlaki turystyczne.

Przemków jest także wspaniałym miejscem do zamieszkania. Gmina oferuje atrakcyjne działki budowlane, których położenie umożliwia łatwy dojazd do dużych zakładów pracy zagłębia miedziowego i strefy ekonomicznej. Aby mieszkańcom Przemkowa żyło się łatwiej i przyjemniej realizowane są na terenie gminy inwestycje . Podjęto działania zmierzające do poprawy stanu dróg i uporządkowania gospodarki ściekowej gminy co z pewnością przyczyni się nie tylko do poprawy warunków życia mieszkańców, ale także stanu środowiska i estetyki wsi. Dla osób uprawiających sport, nie tylko wyczynowo, ale przede wszystkim rekreacyjnie, zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – „Moje boisko-Orlik 2012”. Rozpoczęto również budowę hali sportowej przy Zespole Szkół. W trosce o najmłodszych mieszkańców naszej gminy wybudowano nowe przedszkole. Systematycznie podejmowane są działania na rzecz poprawy stanu i wyglądu szkół. Dbając o powszechną informatyzację mieszkańców wdrażane są dwa projekty pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Przemków”. Pierwszym projektem, realizowanym od 2009 roku objętych zostało 100 rodzin z terenu gminy, z których każda otrzymała komputer stacjonarny wraz z dostępem do internetu na okres 8 lat, a także została przeszkolona z podstaw obsługi komputera. W drugim, rozpoczętym w 2011 roku, taką pomoc otrzymało 30 rodzin i 11 jednostek podległych gminie.

Przemków to także gmina przyjazna inwestorom. Gmina oferuje atrakcyjne, wyposażone w infrastrukturę gospodarczą tereny objęte Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (powierzchnia obszaru Podstrefy Przemków wynosi 7.0874 ha, na teren składa się 15 działek). Władze gminy starają się stworzyć odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju sfery usługowej i produkcyjnej poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, zważając na to, aby przemysłowy rozwój miasta nie kolidował z funkcjami turystyczno-wypoczynkowymi.

Jedną z największych atrakcji Przemkowa, jest organizowane od 1999 r. ,w każdy ostatni weekend września, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina. Impreza co roku przyciąga mieszkańców z Przemkowa, z miejscowości całego regionu i wielu odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Wrześniowy weekend to przede wszystkim raj dla wielbicieli miodów, miodów pitnych, a także pozostałych produktów pszczelich, win i sadzonek winorośli. Ale organizatorzy starają się, aby było to także niezapomniane przeżycie artystyczne i sportowe. Niewątpliwą atrakcją święta jest Ogólnopolski Bieg po Miód z udziałem osób niepełnosprawnych, który odbywa się pod patronatem Jerzego Górskiego – Mistrza Świata w triathlonie. Z roku na rok przybywa uczestników biegu, a każdy z nich otrzymuje okolicznościową czarkę z miodem. Chętnie odwiedzające Przemków gwiazdy estrady i sportu na pewno są dodatkowym atutem święta i motywacją do odwiedzenia gminy, a tym samym poznania jej uroczych zakątków.

Przemków to zatem miejsce przyjazne dla jego mieszkańców, również przyszłych, ale także tereny warte odwiedzenia przez turystów i godne zainteresowania inwestorów.