Gospodarka komunalna


Rejestr działalności regulowanej

Podmioty posiadające zezwolenie na
opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Lp. Nazwa podmiotu Adres NIP
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

tel. 76319323

ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków 692-22-10-909
2.

Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.

tel. 616 357 773

ul. Robocza 40, 61-517 Poznań

777-00-00-554

3. FEB-EKO Sp. z o.o.

tel. 71 7232053

ul. Olchowa 1, 55-200 Oława 912-18-13-273
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

tel. 768462911

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 692-000-12-19
5. WC Serwis Sp. z o. o. Sp. komandytowa

tel. 322784531

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 648-27-30-408
6. EKO ROMAN Stanisław Piworowicz

tel. 695 027 466

ul. Szkolna 26a, 55-114 Wisznia Mała 915-123-78-45
7. TOI POI Polska Sp. z o. o.

tel. 22 614 59 79

ul. Płochocińska 29, 03-044 Wraszawa 118-00-42-784
8.

Transman Czesław Jacuś

tel. 721 851 951

ul. Krótka 10, 67-200 Głogów

693-10-00-956

9. mToilet Sp. z o. o.

ul. 538 140 239

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa 536-19-38-486
10.

Kama Sp. z o.o.

tel. 538 339 227

ul. 1 Maja 8b/3, 59-300 Lubin

692-250-63-14