Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała LXII/341/23 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia ” Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.

Uchwała nr XLVIII/266/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

Uchwała nr XXXV/188/21 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.

Uchwała nr XXIII/136/20 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.

Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.”

Uchwała nr XXXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.”

Uchwała nr XXIV/122/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.”

Uchwała nr XIII/58/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.”

Uchwała nr  III/10/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.”

Uchwała nr  VII/34/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ,,Wieloletniego programu współpracy gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2014″.

Uchwała Nr XXXIX/252/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie programu współpracy gminy Przemków z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z  organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.

Uchwała Nr XIII/93/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.

Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami  pozarządowymi w 2007 roku.

Uchwala Nr XXXVIII219/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie programu wsp6lpracy Gminy Przemk6w z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.

Uchwala Nr XXVII/153104 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie programu wsp6lpracy Gminy Przemk6w z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.