Edycja 1/2021

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka

Całkowita wartość inwestycji: 6 594 254,63 zł

Wysokość dofinansowania: 1 497 812,50 zł

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdom Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2023 r.

2. Budowa dróg i infrastruktury na terenach mieszkaniowych w Przemkowie

 

Całkowita wartość inwestycji: 10 540 206,48 zł

Wysokość dofinansowania: 9 480 206,48 zł

Edycja 2/2021

3. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemków, Wysoka, Jakubowo Lubińskie.

Całkowita wartość inwestycji: 11 388 792,91 zł

Wysokość dofinansowania: 10 818 792,91 zł

Edycja 3PGR/2021

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie

Całkowita wartość inwestycji: 3 388 372,51 zł

Wysokość dofinansowania: 1 600 000,00 zł

 

5. Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie

Całkowita wartość inwestycji: 1 157 126,76 zł

Wysokość dofinansowania: 1 133 984,22

26 stycznia 2023 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie”

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została Firma Instalacji Sanitarnych „lnstalex” Mirosław Maksymczuk z Lubina. Całkowita wartość zadania wynosi 1 157 126,76 zł. Na jego realizację Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 133 984,22 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, a więc zakończy się jeszcze w III kwartale tego roku.

Inwestycja obejmie demontaż starego rurociągu azbestowo-cementowego oraz wykonanie sieci wodociągowej z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami o długości ponad 1400 m, podłączenie 20 szt. przyłączy do sieci wodociągowej.