Edycja 1/2021

 

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka.

Całkowita wartość inwestycji: 6 594 254,63 zł

Wysokość dofinansowania: 1 497 812,50 zł

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została firma PPUH Remdom Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 594 254,63 zł. Inwestycję zakończono w 2023 r.

2. Budowa dróg i infrastruktury na terenach mieszkaniowych w Przemkowie.

Całkowita wartość inwestycji: 9 836 751,71 zł

Wysokość dofinansowania: 9 344 914,12 zł

20 lipca 2023 r. w Urzędzie Miasta w Przemkowie podpisano umowę na realizację zadania „Budowa dróg i infrastruktury na terenach mieszkaniowych w Przemkowie” Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z siedzibą w Głogowie. W ramach inwestycji, która jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla części jednego z największych osiedli domków jednorodzinnych (Osiedle Głogowskie), dodatkowo w ramach zadania powstanie instalacja burzowa, infrastruktura oświetleniowa oraz powstaną nowe drogi z materiałów przepuszczalnych. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu, które Gmina uzyskała ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całość inwestycji wyniesie 9 836 751,71 zł z czego 95% czyli 9 344 914,12 zł to środki pozyskane z wcześniej wspomnianego funduszu.

Edycja 2/2021

3. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przemków.

Całkowita wartość inwestycji: 10 927 333,35 zł

Wysokość dofinansowania: 10 380 966, 66 zł

30 października 2023 roku w Urzędzie Miasta w Przemkowie podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego, które będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji. Planowo, inwestycja skończy się w ostatnim kwartale 2024 roku. W ramach realizacji zadania powstaną ulice z nową nawierzchnią. Dla części dróg przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i burzowa oraz sieć wodociągowa z budową przyłączy wodociągowych. W ramach projektu przebudowane zostaną stare chodniki – powstaną nowe z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 11 milionów złotych z czego 95% to środki pozyskane z funduszu.

Edycja 3PGR/2021

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie.

Całkowita wartość inwestycji: 3 388 372,51 zł

Wysokość dofinansowania: 1 600 000,00 zł

 

5. Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie.

Całkowita wartość inwestycji: 1 157 126,76 zł

Wysokość dofinansowania: 1 133 984,22

26 stycznia 2023 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie” Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została Firma Instalacji Sanitarnych „lnstalex” Mirosław Maksymczuk z Lubina. Całkowita wartość zadania wynosi 1 157 126,76 zł. Na jego realizację Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 133 984,22 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, a więc zakończy się jeszcze w III kwartale tego roku. Inwestycja obejmie demontaż starego rurociągu azbestowo-cementowego oraz wykonanie sieci wodociągowej z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami o długości ponad 1400 m, podłączenie 20 szt. przyłączy do sieci wodociągowej.

Edycja 6PGR/2023

 

6. Modernizacja budynków oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków.

Całkowita wartość inwestycji: 2 755 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 2 700 000,00

 

Edycja 8PGR/2023

7. Budowa pumptracku oraz skateparku w Przemkowie wraz z modernizacją ogrodzeń i wymianą nawierzchni w placówkach oświatowych.

Całkowita wartość inwestycji: 1 900 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 710 000,00

8. Budowa infrastruktury na terenie gminy Przemków.

Całkowita wartość inwestycji: 3 800 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 200 000,00

 

9. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przemkowa.

Całkowita wartość inwestycji: 2 513 046,98 zł

Wysokość dofinansowania: 2 387 394,63 zł

 

 

Edycja 9RP/2023

 

10. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne, na terenie Gminy Przemków.

Całkowita wartość inwestycji: 1 687 200,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 349 760,63 zł