REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt: „Rewitalizacja zabytkowego Centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” – Etap III i IV

Zadanie uzyskało wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 284 752,06 zł. Całkowity koszt realizacji III i IV etapu inwestycji wyniósł 3 317 115,93 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało P.P.U.H REMDOM Żak Przemysław z Dąbrowy Górniczej.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja centralnej, zabytkowej części Przemkowa należącej do strefy ochrony konserwatorskiej. W wyniku realizacji zadania zostały wykonane nowe nawierzchnie chodników i dróg, nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniania, powstała nowa sieć elektrotechniczna i pozostała architektura oraz elementy niezbędne mające na celu przywrócenie dawnej świetności i nowej funkcjonalności zabytkowego centrum Przemkowa.

Projekt: Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie

29 października 2021 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”. Na zadanie udało się pozyskać dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 308 779,32 zł. Koszt bieżącego etapu inwestycji wyniósł 809 047,26 zł., a całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 223 661,86 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został Zakład Elektromechaniki „ARDEG” Dariusz Brzeźniak z Dziećmiarowic.

W ramach realizacji zadania wymieniona została instalacja elektryczna na pierwszym i drugim piętrze oraz piwnicy budynku Zespołu Szkół w Przemkowie. Całość zadania realizowana jest od 2018 r., w którym wykonano bezprzewodową sieć komputerową. W kolejnych latach wymieniona została instalacja elektryczna na sali gimnastycznej i jej zapleczach oraz na parterze budynku wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego.

 

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Projekt: Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie

11 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została firma  Kinga – Serwis Kinga Tkacz z  Polkowic. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 303 587,14 zł, a wysokość pozyskanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”- edycja 2020, wyniosła 936 400,00 zł.

W ramach projektu wykonano rozbiórkę starego budynku zaplecza socjalno-szatniowego i wybudowano nowy obiekt. Jest to parterowy budynek z dwuspadowym dachem o powierzchni użytkowej blisko 400 m2. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym każda, szatnia dla sędziów z węzłem sanitarnym, pokój dla trenera, łazienka dla osób niepełnosprawnych, sala odpraw, pomieszczenia magazynowe, w tym magazyn strojów i pralnia. W budynku znajdują się również toalety dla gości z wejściem z zewnątrz. Dla osób korzystających z obiektu przygotowano profesjonalnie wyposażoną siłownię.