Apelujemy do mieszkańców Gminy Przemków o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

1. W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
2. W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do pracownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8320 483, lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok.
33 II piętro.

Prosimy mieszkańców Gminy Przemków o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram swoich posesji, tak by zwierzęta, głównie psy, nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela.
Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.