Tylko do 31 marca uczniowie klas 8 z gminy Przemków mogą ubiegać się o stypendium na naukę
w najlepszych szkołach w Polsce.

Uczniom z województwa dolnośląskiego proponujemy naukę we Wrocławiu  w Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII lub Technikum Nr 10 przy Elektronicznych Zakładach Naukowych.

W ramach Stypendium uczniowie mają zapewnione pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, wyżywienia, kursów językowych, biletów na komunikację miejską oraz dofinansowanie do wycieczek szkolnych przez cały okres nauki w szkole średniej. Wsparcie finansowe dotyczy także rozwijania pasji i zainteresowań, wyjazdów w czasie wakacji i ferii oraz udziału w ciekawych warsztatach.

O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód z ubiegłego roku w ich rodzinie nie przekracza 1900 zł netto na osobę.

Jak wygląda proces rekrutacji? Kim są koordynatorzy i koordynatorki programu? O tym wszystkim można przeczytać na stronie: http://www.efc.edu.pl/programy/horyzonty