Bonus za najwyższą w powiecie frekwencję wyborczą głosów oddanych w wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego.

Chcąc zachęcić mieszkańców do współdecydowania i propagowania postaw obywatelskich Zarząd Powiatu Polkowickiego przyjął zasady akcji społecznej „Głosuję – decyduję”. Gmina z najwyższą frekwencją wyborczą głosów oddanych w wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego otrzyma wsparcie w realizacji zadań statutowych w wysokości 40.000 zł.

Akcja społeczna „Głosuję-Decyduję„ odbywać się będzie wg następujących zasad:
1. Rywalizacja w akcji „Głosuję -decyduję” ma na celu zachęcenia do udziału w wyborach samorządowych i skierowana jest do wszystkich uprawnionych do głosowania, którzy oddadzą głos w obwodowej komisji wyborczej na terenie powiatu polkowickiego w wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego.
2. Ocenie podlegać będzie frekwencja w 4 okręgach wyborczych, w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu polkowickiego.
3. Przewiduje się, że gmina, w której osiągnięta zostanie najwyższa frekwencja wyborcza głosów oddanych w wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego otrzyma wsparcie w realizacji zadań statutowych w wysokości 40.000 zł. W przypadku takiej samej frekwencji uzyskanej przez dwie lub więcej gmin, kwota dzielona jest równo między nimi.
4. Frekwencja obliczona będzie jako procentowy udział liczby uprawnionych do głosowania do liczby oddanych głosów w wyborach do Rady Powiatu Polkowickiego.
5. Podstawą do rozstrzygnięcia akcji będą oficjalne wyniki głosowań na listy kandydatów do Rady Powiatu Polkowickiego.
6. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30.04.2024 r.

Zachęcamy do udziału w tej akcji wszystkie 6 gmin powiatu polkowickiego, a w szczególności mieszkańców. Wybory samorządowe już 7 kwietnia, idź na wybory, zagłosuj by inni nie wybrali za Ciebie!