W ramach programu „Działaj Lokalnie” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, grupa nieformalna „Wspólnymi siłami” we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką zaprasza mieszkańców Przemkowa do udziału w wydarzeniach projektu pn.”Akcja – Integracja”.

Wydarzenia te związane są z możliwością odkrywania najciekawszych i najpiękniejszych zakątków okolic Przemkowa w towarzystwie przewodnika i historyka oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy całe rodziny, sąsiadów, znajomych. Spotykać się będziemy w weekendy. Dla uczestników wycieczek zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny z nagrodami oraz ogólnodostępna wystawa fotografii w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece. Ponadto plener malarski i warsztaty graffiti.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń projektu jest dostępny na plakacie. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. W razie niesprzyjającej aury terminy mogą ulec zmianie. Wszelkich informacji udziela  Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka pod nr. tel. 76 8319493.