APEL
w sprawie praktycznego stosowania nadzoru biernego w badaniach

na wściekliznę

  • Wścieklizna jest ostrą infekcją wirusową ośrodkowego układu nerwowego.

  • Zakażenie następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie, bowiem wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.

  • Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwy jest człowiek oraz wszystkie zwierzęta stałocieplne.

  • Jest jedną z najbardziej przerażających chorób znanych człowiekowi.

Dlatego zapobieganie jej rozprzestrzenieniu poprzez stosowanie nadzoru biernego jest ważne.

Nadzór bierny polega na badaniu padłych zwierząt bezdomnych oraz wolnożyjących a także przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na chorobę, szczególnie w pobliżu siedzib ludzkich.


APELUJĘ I ZACHĘCAM DO ZGŁASZANIA MIĘSOŻERNYCH PADŁYCH ZWIERZĄT BEZDOMNYCH ORAZ WOLNOŻYJĄCYCH, SZCZEGÓLNIE W POBLIŻU SIEDZIB LUDZKICH, DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POLKOWICACH.

TELEFON kontaktowy:

(76) 845 60 16 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 14:00

Biorąc pod uwagę materiał pobierany do badań laboratoryjnych w kierunku wścieklizny zwłoki zwierząt pobieranych do tych badań muszą być świeże (ok. 24 godzin od zdarzenia) a głowa tych zwierząt nie może mieć znacznych uszkodzeń (badaniu poddaje się próbę pobraną z mózgu). Zważywszy na naturalny rezerwuar wścieklizny do badań należy przekazywać dzikie i domowe ssaki mięsożerne (zwłaszcza znalezione w nietypowych dla danego gatunku miejscach) oraz lisy z wypadków komunikacyjnych ( z zachowanie kryteriów opisanych powyżej).

Zgłaszać należy również wszystkie przypadki stwierdzenia nienaturalnego zachowania zwierząt, wskazującego na możliwość zrażenia wirusem wścieklizny oraz zwierząt padłych lub zabitych z objawami klinicznymi wścieklizny takimi jak:

  • NADMIERNA POBUDLIWOŚĆ;

  • AGRESJA WOBEC LUDZI;

  • BRAK LĘKU PRZED CZŁOWIEKIEM U ZWIERZĄT DZIKICH;

  • TRUDNOŚCI W POŁYKANIU (POKARMU, WODY);

  • PORAŻENIA KOŃCZYN, DRGAWKI.

Podstawowe informacje dotyczące wścieklizny.