Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest najważniejszym w skali Polski i Europy źródłem informacji w obszarze rynku pracy.

BAEL nieprzerwanie od 1992 roku monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. przez ministerstwa, urzędy centralne, NBP, ONZ, UNESCO, Bank Światowy, uczelnie, placówki naukowe.

Realizację badania w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a do wylosowanych mieszkań/gospodarstw dzwonią ankieterzy statystyczni realizując badanie przez telefon lub odwiedzając gospodarstwa domowe.

Zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.  Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać na stronie internetowej https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera lub dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonów:

Urząd Statystyczny we  Wrocławiu 71 371 63 33, 71 371 63 89
Oddział w Jeleniej Górze 75 642 40 34
Oddział w Legnicy 76 866 52 47
Oddział w Wałbrzychu 74 886 92 19

Prosimy o przychylne przyjęcie ankietera.

Więcej na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz innych badań ankietowych możemy dowiedzieć się na stronie internetowej GUS https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27#!study7

BAEL 2023_1