Badanie GUS „Kondycja gospodarstw domowych (KGD)”

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w cyklu miesięcznym badanie Kondycji gospodarstw domowych. Wylosowane gospodarstwo odpowiada na pytania dwa razy w odstępie trzech miesięcy.

Realizacja badania

Badanie realizowane jest poprzez wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przez ankieterów statystycznych. W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

Porozmawiaj z ankieterem
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

Przedmiot badania

Przedmiotem badania są opinie osób na temat sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku.

Cel badania

Celem tego badania są wyniki dotyczące oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich, analizowanie trendów oraz do tworzenia krótkookresowych prognoz gospodarczych.
Na podstawie tego badania oblicza się wskaźnik ufności konsumentów i jest on jednym ze wskaźników opisujących koniunkturę gospodarczą.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

·         Pod adresem: badanie Kondycja gospodarstw domowych

·         Na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

Badanie Kondycja Gospodarstw Domowych

Badanie Kondycja Gospodarstw Domowych