Kolejna inwestycja w Przemkowie zostanie dofinansowana środkami z zewnątrz. Poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miasta, szczególnie tych najmłodszych. Chodzi o budowę chodnika i przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej. Teraz jest tam nieutwardzone pobocze. Dzięki chodnikowi łatwiej będzie dojść do Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1.

To nie wszystko. W centrum miasta, dla pieszych i rowerzystów powstanie łącznik (przejście i przejazd) pomiędzy kamienicami. Będzie to bezpieczne przedłużenie aktualnie przebudowywanych ciągów komunikacyjnych rewitalizowanego zabytkowego centrum.

Prace wykonane będą w ramach projektu „Bezpiecznie w Przemkowie – budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słonecznej oraz przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w centrum miasta”. Przemków dostanie na inwestycję 139 190 zł w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Budując i remontując drogi oraz chodniki, gmina od kilku lat poprawia bezpieczeństwo w Przemkowie. Przede wszystkim z myślą o dzieciach. To także odpowiedź na uwagi i postulaty mieszkańców miasta w tej sprawie.