Dla gmin do 20 tys. mieszkańców przewidziano bonus frekwencyjny!