Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego (www.dmws.pl) prezentuje dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne
lub przystępne cenowo usługi społeczne wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji. Została stworzona aby każda osoba potrzebująca pomocy mogła uzyskać jak najszybszą informację o formach wsparcia w miejscu swojego zamieszkania lub najbliższym otoczeniu.

Usługi adresowane są przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych wymagających dziennej lub całodobowej opieki oraz osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z uwagi na chorobę, samotność, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność.

Na stronie www.dmws.pl prezentowane są krótkie opisy form wsparcia połączone z interaktywną mapą Dolnego Śląska przedstawiającą podmioty oferujące usługi społeczne w dolnośląskich gminach i powiatach.

Za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego przedstawiciele dolnośląskich instytucji samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych mogą prezentować swoją ofertę usług społecznych.