Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt “Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tys. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r. Adresowany jest do osób mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria:
• po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie;
• nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
• nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
• nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19;
W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Koordynator projektu: Dorota Sało 

e-mail: dorota.salo@dpin.pl

tel. +48 608 555 058

plakat dotacje dla młodych