27 maja ustanowiony został Dniem Samorządu Terytorialnego. W tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia samorządności w Polsce.

Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gminie i przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród naszych mieszkańców – pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy, radnym, sołtysom – składam serdeczne życzenia i szczere wyrazy uznania za pracę na rzecz wspólnego dobra i rozwoju naszej „lokalnej ojczyzny”.

Życzę aby wszystkie podejmowane na rzecz Gminy inicjatywny zostały pozytywnie odebrane przez naszych mieszkańców i przez nich docenione. Życzę niesłabnącego zapału i energii oraz satysfakcji z realizacji zamierzeń zawodowych, a w życiu osobistym i rodzinnym wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

 

30 lata samorządu Gmina Przemków

Ważniejsze inwestycje ostatnich 30 lat