Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak wspierając inicjatywę niesienia pomocy dla Kubusia Skoczylasa wystawił na licytację „swój fotel”. Wszystkich chętnych, którzy na 1 dzień chcieliby zostać włodarzem Gminy Przemków i wesprzeć małego Przemkowianina zapraszamy do licytowania. Licytacja trwa do 30 marca 2019 r. do godz. 23.59.

Licytujemy na stronie: https://pl-pl.facebook.com/groups/2154118561567625/permalink/2160309660948515/?__tn__=CH-R