Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Przemków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu doposażono jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemków w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał Ochotniczym Strażom Pożarnym 60 tys. złotych. Burmistrz Przemkowa zabezpieczył wkład niezbędny z budżetu gminy wynoszący ponad 6,5 tys. złotych. Za łączną kwotę 66 666,66 złotych jednostki OSP: Przemków, Piotrowice i Jakubowo Lubińskie zakupiły specjalistyczny sprzęt, który będzie wspierał strażaków w codziennej walce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości.

Za otrzymane dofinansowanie zakupiono m.in.: umundurowanie bojowe, hełmy, obuwie specjalne – skórzane i gumowe, rękawice specjalne, detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, bosak dielektryczny, latarki, sprzęt łączności, spalinowy opryskiwacz plecakowy, węże ssawne i tłoczne, narzędzie wielofunkcyjne – topór/inopór/siekierołom, prądownicę wodną.

Druhny i Druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Przemkowa, Piotrowic i Jakubowa Lubińskiego dziękują Burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za wsparcie finansowe gminy i pomoc merytoryczną w pozyskiwaniu dofinansowań.