Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć remont nawierzchni drogi ul. Głogowskiej. Gmina otrzymała ponad 400 tysięcy złotych wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych.  Przemków znalazł się na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckigo  liście zadań do dofinansowania w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyskało 2 297 zadań. Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego wynosi 156,5 mln zł.

Remontem objęty zostanie odcinek drogi obejmujący część ulicy Plac Wolności od skrzyżowania z ul. Reja i  ulicy Głogowskiej do wjazdu na obwodnicę. Jest to najbardziej zniszczony odcinek głównej drogi biegnącej przez centrum Przemkowa.

„Cieszę się, że jeszcze w tym roku uda nam się wyremontować główną drogę w centrum naszego miasta, o której mieszkańcy mówili od wielu lat. Zabytkowe centrum miasta powinno być naszą wizytówką, a otrzymane wsparcie umożliwi kontynuację rozpoczętego kilka lat temu procesu jego rewitalizacji. Ogromne wsparcie przy składaniu naszego wniosku okazał poseł Krzysztof Kubów, dla którego bliskie są problemy mieszkańców naszego regionu, za co chciałbym serdecznie podziękować” – mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Remontem ma być objęty odcinek drogi na długości ponad 578 m. Otrzymane dofinansowanie stanowi ponad 50% całości wartości zadania. Przed rozpoczęciem inwestycji zostanie zrealizowane zadanie polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Głogowskiej. Remont drogi, a następnie wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla centrum miasta Przemkowa, uwzględniającego sugestie jego mieszkańców, zapewni bezpieczeństwo i komfort poruszających się po mieście pieszych i kierowców.

Gmina Przemków skorzystała już z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przy przebudowie dróg ulicy Rentowej i Klonowej.