W niedzielę 2 października 2023 roku w Jakubowie Lubińskim odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym.

Celem zawodów jest w szczególności: mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemkowie wraz z Burmistrzem Przemkowa.

W zawodach udział wzięły trzy drużyny mężczyzn z jednostek:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie,

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach,

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Lubińskim

Jedna drużyna kobieca z jednostki:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Przemkowie.

Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w ich przygotowanie i organizację, opiekunom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przemkowie za przygotowanie uczestników do sportowej rywalizacji, a Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi za ufundowanie dyplomów oraz poczęstunku.