Zapraszamy na VI Turniej Jednostek OSP o puchar Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. „Gramy dla Lenki” – 30 kwietnia 2023 r. godz. 11.00, Stadion Miejski w Przemkowie.