7 maja 2024 roku odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Przemkowie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prowadzenie objęła Irena Orłowska – najstarsza wiekiem Radna obecna na sesji. Po wręczeniu Burmistrzowi oraz członkom Rady przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemowie zaświadczeń o wyborze, wybrani na kadencję 2024 – 2029 Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Szymon Lewandowski, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak złożył uroczyste ślubowanie, przyrzekając pełnić swoje obowiązki z godnością oraz troską o dobro mieszkańców Gminy.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podziękował mieszkańcom za okazane zaufanie i ponowny wybór na trzecią kadencję. Podkreślił gotowość do współpracy na rzecz dalszego rozwoju Gminy Przemków.

Podczas sesji wybrano także Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym została Pani Irena Orłowska. W porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące wyboru członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Społecznych.

Skład Rady Miejskiej w Przemkowie kadencji 2024-2029:

Radny Robert Biały
Radny Andrzej Dziamba
Radny Jacek Janikowski
Radna Agata Jęć
Radny Krystian Kraska
Radny Tomasz Kuncik
Radny Dariusz Kurowski
Radny Omar Lekhchine
Radny Szymon Lewandowski
Radna Aleksandra Lisowska-Juszczak
Radna Anna Łukawa
Radna Irena Orłowska
Radny Janusz Pyrzyk
Radny Maciej Turała
Radna Joanna Więckowska