INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Przemków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 4,
– Nr 2, w liczbie 4,
– Nr 3, w liczbie 2,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 5, w liczbie 2,
– Nr 6, w liczbie 4,
– Nr 7, w liczbie 4,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Legnicy

/-/ Artur Waluk

 

 

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW.