INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie wchodzą:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marta Barbara Mendrzycka-Nicewicz Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Maria Kania Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Adrian Andrzej Dziadyk Członek Komisji
4. Krzysztof Horbowy Członek Komisji
5. Daniel Horoszczak Członek Komisji
6. Iwona Kina Członek Komisji
7. Alina Jadwiga Muszalska-Kearney Członek Komisji
8. Antonina Rachwalska-Migas Członek Komisji
9. Elżbieta Skalska Członek Komisji

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie mieści się:
w Urzędzie Miejskim w Przemkowie. ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, tel. 76 83 19 210
3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

Czwartek 29.02.2024 – 10:00 – 16:00
Piątek 01.03.2024 – 10:00 – 15:00
Sobota 02.03.2024 – 10:00 – 14:00
Poniedziałek 04.03.2024 – 10:00 – 16:00
Od 05.03.2024 do 13.03.2024 od poniedziałku do piątku – 10:00 – 15:00
Czwartek 14.03.2024 – 8:00 – 16:00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
/-/ Marta Mendrzycka-Nicewicz

informacja_o_skladzie_i_dyzurach