INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 8 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Przemków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:

§ 1 W dniu 12 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
– Nr 1
– Nr 2
– Nr 3
– Nr 4
– Nr 5
– Nr 6
– Nr 7
– Nr 8
– Nr 9.

§ 2 Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Legnicy

/-/ Artur Waluk

Informacja o losowaniach- OKW