Dzisiaj burmistrz Jerzy Szczupak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu akt notarialny, na mocy którego Gmina Przemków przekazała dawną linię kolejową. W imieniu Województwa Dolnośląskiego akt podpisali marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Akt notarialny określił warunki nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemków, po zlikwidowanej linii kolejowej nr 303 na odcinku Przemków – Chocianów, w celu przeprowadzenia rewitalizacji, przywrócenia do eksploatacji i wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych. Dzisiejszy dokument to kolejny, bardzo ważny krok w kierunku przywrócenia połączeń regionu z Przemkowem oraz powrót na kolejową mapę Polski.

Wcześniej, na sesji w dniu 5 października br., radni Rady Miejskiej w Przemkowie uchwałą nr LX/329/23 wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Dolnośląskiego przedmiotowych nieruchomości. W procesie przywrócenia linii kolejowej w Przemkowie, od początku starania gminy bardzo aktywnie wspierali Poseł Krzysztof Kubów oraz Członek Zarządu Województwa Dolno śląskiego Tymoteusz Myrda.

Dzisiejszy dokument to efekt wielomiesięcznych rozmów i negocjacji w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych z Przemkowem – podsumowuje burmistrz Jerzy Szczupak. – Jestem dumny, że się udało i ogromnie się cieszę, bo to poważny krok w kierunku walki z wykluczeniem komunikacyjnym naszych mieszkańców. To szansa przywrócenia połączeń z regionem, województwem, krajem, tak ważnych z punktu widzenia możliwości dojazdu do pracy i szkół, ale również atrakcji turystycznych regionu”.

Z wstępnych prognoz wynika, że pierwsze pociągi mogą dojechać do Przemkowa już w 2025 roku.