Tak jak informowaliśmy wcześniej, w wyniku drugiego postępowania dla zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przemków”, wyłoniono firmę która zrealizuje powyższą inwestycję.

30 października 2023 roku burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oraz jego zastępca Magdalena Kania byli obecni podczas podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego, które będzie odpowiedzialne za realizację inwestycji. Tego samego dnia przekazano plac budowy, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji. Planowo budowa dróg powinna się skończyć w ostatnim kwartale przyszłego roku.

W ramach realizacji zadania powstaną ulice z nową nawierzchnią. Dla części dróg przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i burzowa oraz sieć wodociągowa z budową przyłączy wodociągowych. W ramach projektu przebudowane zostaną stare chodniki – powstaną nowe z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.

Mamy świadomość, iż ta inwestycja nie zaspokoi wszystkich potrzeb związanych z poprawą infrastruktury drogowej naszej gminy, ale to znaczący, milowy krok w realizacji zadań z zakresu związanego z drogami. Dodam jeszcze, że pozyskaliśmy środki na kolejne inwestycje z tego obszaru, i to nie małe środki, bo prawie 3 mln. złotych. Póki co jesteśmy na etapie kompletowania dokumentacji oraz dokumentów, które umożliwią rozpoczęcie procedury wyłonienia firmy, która zrealizuje zadanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się rozpocząć inwestycję.
O postępach będziemy na bieżąco informować” – komentuje Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 11 milionów złotych z czego 95% to środki pozyskane z wcześniej wspomnianego funduszu.