Do przemkowskich szkół trafił kolejny sprzęt komputerowy, który ułatwi uczniom i nauczycielom komunikację m.in. w dobie zdalnego nauczania. Gmina Przemków zakupiła 25 laptopów ze środków pozyskanych w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+, które zostaną rozdysponowane przez dyrektorów poszczególnych gminnych placówek oświatowych. Do Zespołu Szkół w Przemkowie trafiło 13 komputerów, do Szkoły Podstawowej nr 2 – 8 komputerów, a do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej – 4 komputery. Sprzęt ma trafić do uczniów, w tym przede wszystkim z rodzin wielodzietnych (3+) oraz nauczycieli. Po powrocie uczniów do szkół sprzęt wróci do placówek i będzie do dyspozycji dyrektorów i podległych im jednostek.

Dofinansowanie przyznane Gminie Przemków wynosi 54 975,00 zł, i pokryło 100% kosztów zakupu sprzętu.

Działanie jest finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w związku z programem Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To już druga odsłona programu Zdalna szkoła, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji kontynuująca wsparcie dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do nauki zdalnej. Konieczność kontynuacji nauki on-line związana z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych spowodowała, że wielu uczniów, którzy nie posiadają dostępu do sprzętu, nie mogło efektywnie kontynuować nauki, a tym samym realizować podstawy programowej.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a głównym założeniem programu jest niwelowanie zgłaszanych przez samorządy potrzeb.

Przypomnijmy, 6 kwietnia br. Gmina Przemków przekazała już 23 laptopy do szkół, które następnie zostały przekazane do rodzin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupionych zostało 48 laptopów za łączną kwotę 114 541,00 zł.

Zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.