Jeszcze w tym roku rozpoczną się remonty kolejnych dróg, na które Gmina Przemków pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia wynosi 790 706 zł.

Przemków znalazł się na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego liście zadań do dofinansowania w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Remontem objęty zostanie odcinek drogi obejmujący część ulicy Kościuszki prowadzący od centrum miasta w kierunku remizy OSP i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ulicę Andersa. Ponadto wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy Ratuszowej, Krótkiej i odcinek ulicy Księdza Jana Skiby.

Ogromnie się cieszę, że kontynuujemy rewitalizację centrum miasta w zakresie remontów dróg. Po ulicy Głogowskiej, którą udało się wykonać w poprzednim roku, systematycznie realizujemy kolejne etapy, które nie tylko wpłyną na odświeżenie wizerunku Przemkowa, ale przede wszystkim ułatwią i zapewnią bezpieczne poruszanie się naszych mieszkańców”– mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Remontem objęte zostaną drogi na łącznej długości ponad 950 m. Otrzymane dofinansowanie stanowi  70% całości wartości inwestycji.

Gmina Przemków skorzystała już z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich. Z pozyskanych środków przebudowane zostały drogi ulicy Rentowej i Klonowej oraz wykonany remont ulicy Głogowskiej.