Dzisiaj, Zastępca Burmistrza Magdalena Kania, odebrała z rąk ministra Krzysztofa Kubowa Sekretarza Stanu KPRM, promesę na kwotę 2 775 556,31 zł na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

1,6 mln zł wesprze zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Przemkowie. Całość inwestycji wyceniona została na kwotę blisko 3,4 mln zł, jednak gminie już wcześniej udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,2 mln zł. Obiekt tworzyć będzie m.in. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z polem do gry w piłkę ręczną, mini piłkę koszykową, siatkówkę, pole do gry w tenisa, 4-torowa bieżnia okólna o dł. 200 m oraz bieżna 60 m zakończona rozbiegiem do skoku w dal, siłownia zewnętrzna.

Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie to drugie zadanie wsparte środkami z Funduszu „Polski Ład”. Częste i powtarzające się awarie sieci o wysokim stopniu technicznego zużycia, odcinające blisko 1800 osób od wody, zgłaszane przez mieszkańców i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie, prowadzą do koniecznej przebudowy instalacji wodociągowej. Inwestycja obejmie demontaż starego rurociągu azbestowo-cementowego oraz wykonanie sieci wodociągowej z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami o długości ponad 1400 m, podłączenie 20 szt. przyłączy do sieci wodociągowej. Wysokość przyznanego dofinansowania – 1 175 556,31 zł – stanowi 98% zakładanej wartości inwestycji.

„Kolejny powód do radości i ogromny sukces Przemkowa. Pozyskane środki pozwolą na realizację zadań służących całej naszej społeczności i z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia komfortu życia w gminie – podsumowuje Magdalena Kania. – Realizacja inwestycji na osiedlu Huta przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci wodociągowej, co przełoży się na powszechny, niezakłócony dostęp mieszkańców do wody. Budowa boiska wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży”.