Kolejne środki zasilą budżet inwestycyjny gminy Przemków. 900 tys. złotych trafi do naszej gminy w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozstrzygnięty nabór dotyczył inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Otrzymane wsparcie przeznaczone jest na realizację modernizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie z uwagi na jej niekorzystną strukturę wiekową i materiałową. Zadanie obejmuje wymianę odcinka wodociągu azbestowo-cementowego o długości ok. 1400 m., na wodociąg wykonany z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami. W ramach inwestycji planowane jest przepięcie istniejących przyłączy domowych (ok. 60 sztuk), wykonanie hydrantów oraz modernizacja kanalizacji deszczowej.

Pozytywne rozstrzygnięcie dla Przemkowa ogromnie mnie cieszy. Od wielu lat przecież mieszkańcy Osiedla Głogowskiego, ale również PWiK, zgłaszają konieczność wymiany odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur cementowo-azbestowych. Chodzi przecież o zdrowie mieszkańców i sprawne dostarczanie im wody zdatnej do picia, a w wyniku zastosowania nowych technologii i materiałów powstanie bezpieczna i wydajna sieć wodociągowa. Wykonanie tej inwestycji ma kluczowe znaczenie w kontekście planowania kolejnych etapów kompleksowej modernizacji i wykonania infrastruktury obejmującej całe Osiedle Głogowskie, a przede wszystkim sieci dróg wewnętrznych i oświetlenia” – podsumowuje burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.