Pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców
 

W ramach tarczy antykryzysowej, można ubiegać się w ZUS o:

·       zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;

·       świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);

·       świadczenie postojowe dla samozatrudnionych;

·       ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

 

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dostęp do materiałów nt. wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, znajdą Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 

Ponieważ wielu naszych klientów próbuje obecnie, w tym samym czasie korzystać z naszej strony internetowej www.zus.pl , w załącznikach udostępniamy Państwu również wszystkie druki wniosków oraz opisy poszczególnych usług (14 załączników).

 

W razie potrzeby proszę Państwa o kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji legnickiego Oddziału ZUS, który odpowiada za kontakty z otoczeniem biznesowym (nr telefonu 502 006 094).

Mogą Państwo też skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń legnickiego Oddziału ZUS.  Wykaz numerów telefonów do wszystkich doradców w Polsce znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

 

Oddział ZUS w Legnicy

76 876 43 91 nr tel. kontaktowego do doradców ds. ulg i umorzeń w Legnicy

 

ZUS uruchomił również specjalne infolinie do kontaktu dla klientów:

·      ZASIŁKI, OPIEKA nr tel. 22 290 87 01, 

obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,

obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,

pod tym numerem jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15,

·      PRZEDSIĘBIORCY nr tel. 22 290 87 02  i  22 290 87 03,

obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,

pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15.

Cały czas działa również ogólnopolska linia ZUS – COT –  tel. 22 560 16 00, dostępna w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18.

Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:

·         1 – Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,

·         2 – Renty i emerytury,

·         3 – Zasiłki,

·         4 – Informacje dla ubezpieczonych,

·         5 – Informacje dla płatników,

·         7 – Wsparcie dla przedsiębiorców,

·         9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

Z wyrazami szacunku

Marcin Dąbrowski

Dyrektor Oddziału

Instrukcja wypełnienia wniosku RDU.DOC
Instrukcja wypełnienia wniosku RDZ.DOC
Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-C.DOC
Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-D.DOC
RDU_artykuł_merytoryczny_31.03.docx
RDZ_artykuł merytoryczny_31.03.docx
RSP-C_artykuł_merytoryczny_31.03.docx
RSP-D artykuł merytoryczny_31.03.docx
Wniosek RDU_PAPIER_30.03.2020.docx
Wniosek RDZ_PAPIER_31_03_2020_1.docx
Wniosek RSP_C_PAPIER_31.03.2020.docx
Wniosek RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx
Tarcza www artykuł_główny.docx
Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ.XLS