Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie przypomina mieszkańcom gminy Przemków, że urządzenia przeciwpożarowe, jakimi są hydranty mają przeznaczenie głównie p. poż., tj. służą organizowaniu i przeprowadzaniu akcji ratowniczych w czasie pożarów przez jednostki OSP i jednostki straży zawodowej. Natomiast nie stanowią alternatywy dla przyłącza wodociągowego i nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż p. poż., np. pobór wody na cele socjalno-bytowe, budowlane czy do wykonywania oprysków pól.