Konkurs dla rolników i członków ich rodzin pt: „Rola rolnika by upadku unikał”

Od wielu lat toczą się spory jak wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w rolnictwie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu lat prowadzi działania prewencyjne, które mają na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w gospodarstwach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów „walki” z wypadkami są szkolenia na których omawiane są proste i oczywiste zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń są: pośpiech i stres, nieostrożność, nieład i nieporządek w obejściu, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po spożyciu alkoholu, usuwanie zapchań, czyszczenie, dokonywanie regulacji i sprawdzanie działania maszyn w ruchu, podejmowanie napraw bez posiadania kwalifikacji i oprzyrządowania, brak ochron indywidualnych i właściwych ubrań roboczych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 40 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych, co za tym idzie zmniejsza się liczba zgłaszanych wypadków. W roku bieżącym zgłoszone zdarzenia przodowały w czterech grupach wypadkowych tj. upadki osób (największy odsetek ok. 50% wszystkich zgłoszonych zdarzeń), pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn; uderzenia, pochwycenia i przygniecenia przez zwierzęta oraz upadki przedmiotów. Przyczyny tych zdarzeń w większości związane były z czynnikiem ludzkim. Jeżeli nie chcemy znaleźć się w którejś z tych grup pamiętajmy ponadczasowe przysłowie: „Przezorny zawsze ubezpieczony”.

W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania i przesłanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych (imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) na maila polkowice@krus.gov.pl w terminie do 13 listopada 2023 r. Wśród uczestników konkursu wylosujemy 3 osoby którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pytania:
1.Bezpieczna drabina powinna być:
a) wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem, u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża
b) wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m z mocnymi szczeblami przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m
c) odpowiedź a i b są prawidłowe

2. Włazy stropowe powinny być zabezpieczone:
a) barierką na wysokości 1,1 m i listwą przypodłogową 0,15 m wysokości
b) barierką o wysokości 0,7 m
c) nie są wymagane żadne zabezpieczenia

3. Przyczyną upadków rolników w gospodarstwach rolnych:
a) są wystające progi w otworach drzwiowych
b) jest śliska i nierówna nawierzchnia obejścia
c) obie odpowiedzi są prawidłowe

4. Środki zabezpieczające podczas prac na wysokości to:
a) uprzęże (szelki bezpieczeństwa)
b) podsystemy łącząco-amortyzujące, punkty zakotwienia
c) obie odpowiedzi prawidłowe

5. Wysokość bezpiecznej barierki schodów mających więcej niż 5 stopni wynosi:
a) 0,7 m
b) 1,1 m
c) 0,5 m

Życzymy powodzenia!

 

Szanowni Państwo, Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Aleja Niepodległości 190. Szczegółowe informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się pod adresem strony internetowej www.krus.gov.pl w zakładce RODO w KRUS.