Powiat Polkowicki ogłosił nabór do XXV edycji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”. Zgłoszenia do konkurs należy dostarczyć do 29 marca 2024 r. Celem przedsięwzięcia jest dbałość o stan środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności na terenie powiatu. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych sołectw naszej Gminy do zgłaszania swoich inicjatyw!

Więcej informacji na temat konkursu pod adresem:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki/xxv-edycja-konkursu-na-najlepsza-inicjatywe-spoleczna-sluzaca-podniesieniu-estetyki-wsi-powiatu-polkowickiego