Burmistrz Przemkowa Zarządzeniem nr 221/23 z dnia 29 listopada 2023 r. ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  w zakresie świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Przemków.

Dokumenty konkursowe należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie przy ul. Plac Wolności 25 w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług zdrowotnych – świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej” „Nie otwierać”.

Pliki do pobrania:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych
3. Oświadczenie oferenta

4. Projekt umowy

Zarzadzenie_221_23

 

Protokół z otwarcia ofert.

 

ORG.2430.1-5.2023

 

Ogłoszenie o wynikach konkursu.

 

ORG.2430.1-6.2023